Intuitiv helsevejleder, homøopat & holistisk psykoterapeut

For børn som for voksne
 
Billedet er fra min 8 dages rejse til Grønland i juli 2015, sammen med JJ. Eqi gletsjeren ligger 70 km nord for Ilulissat og er et udløb af Indlandsisen. Gletsjeren har en højde på ca. 200 m ved udløb og udmærker sig ved hyppige "kælvinger" og deraf medfølgende "tordenvejr" og vandstandsstigninger i bugten på op til 17 meter.
Min baggrund for at kunne vejlede dig til et bedre liv er den helbredelse, jeg selv har erfaret såvel fysisk som psykisk - en viden som også er mit udgangspunkt for det, jeg underviser mine klienter i. Jeg har haft mere end 1.400 klienter i konsultation i perioden 1997 - 2015.
Alternative uddannelser som bl.a. homøopat og holistisk psykoterapeut er - sammen med en specielt udviklet intuition og min ingeniør baggrund – de primære værktøjer, der kan hjælpe dig til en større livsudfoldelse; gerne i et samspil med andre nødvendige terapiformer.
 
Varigheden og muligheden for en egentlig helbredelse er naturligvis afhængig af din øjeblikkelige konstitution og det ansvar, du selv er parat til at tage. Når din krop får hjælp til at arbejde bedre, end den tidligere har gjort, afbalanceres mange af dine fysiske symptomer. Senere i forløbet afbalanceres du også psykisk, afhængig af din vedholdenhed.
etbedreliv.dk